Bài 1: Bài mở đầu

Bài 2 trang 7 sgk Sinh 8

Bài 2 trang 7 sgk Sinh 8

Giải bài 2 trang 7 sgk Sinh học 8, lợi ích của việc học tập môn học cơ thể người và vệ sinh.

Câu hỏi bài 1 trang 6 sgk Sinh 8

Câu hỏi bài 1 trang 6 sgk Sinh 8

Giải câu hỏi bài 1 trang 6 sgk Sinh học 8. Cơ thể người và vệ sinh có quan hệ mật thiết với những ngành nghề trong xã hội.

Bài 1 trang 7 sgk Sinh 8

Bài 1 trang 7 sgk Sinh 8

Giải bài 1 trang 7 sgk Sinh học 8, đặc điểm giống nhau và khác nhau giữa người và động vật lớp Thú.