ATP được dùng để cung cấp năng lượng cho các hoạt động nào

Xuất bản: 17/01/2023 - Tác giả:

ATP được dùng để cung cấp năng lượng cho các hoạt động nào sau đây? Câu hỏi 5 trang 65 sách giáo khoa Sinh học 10 Chân trời sáng tạo

Cùng Đọc Tài Liệu tham khảo các gợi ý trả lời câu hỏi 5 trang 65 thuộc nội dung câu hỏi soạn bài Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào sách giáo khoa Sinh học 10 Chân trời sáng tạo.

Câu hỏi 5 trang 65 SGK Sinh học 10 Chân trời sáng tạo

Chi tiết câu hỏi: ATP được dùng để cung cấp năng lượng cho hoạt động nào sau đây?

a) Hoạt động lao động.

b) Tổng hợp các chất.

c) Vận chuyển thụ động.

d) Co cơ.

Trả lời:

- ATP được dùng để cung cấp năng lượng cho hoạt động là: hoạt động lao động, tổng hợp các chất, co cơ.

- Hoạt động vận chuyển thụ động không tiêu tốn năng lượng.

Trên đây là gợi ý trả lời câu hỏi 5 trang 65: "ATP được dùng để cung cấp năng lượng cho các hoạt động nào sau đây?" thuộc nội dung soạn bài Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào sgk Chân trời sáng tạo, nằm trong bộ giải sinh 10 Chân trời sáng tạo tổng hợp và biên soạn bởi Doctailieu.com.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM