A Closer Look 2 Unit 2 lớp 7 trang 19 SGK Tiếng Anh

Xuất bản: 03/01/2020 - Tác giả:

A Closer Look 2 Unit 2 lớp 7 được biên soạn chi tiết bởi ĐọcTàiLiệu hướng dẫn trả lời các câu hỏi bài tập trang 19 sách giáo khoa Tiếng Anh 7 tập 1

Tham khảo phương pháp làm bài và lời giải A Closer Look 2 Unit 2 lớp 7 trang 19 SGK Tiếng Anh Lớp 7 được Đọc Tài Liệu biên soạn theo chương trình mới nhất, giúp các bạn chuẩn bị Unit 2 lớp 7 đầy đủ và chi tiết.

A Closer Look 2 Unit 2 lớp 7

Kiến thức cần nhớ A Closer Look 2 Unit 2 lớp 7

Compound sentences
When we want to join two ideas, we can link two simple sentences to form a compound sentence. We can do this using a coordinating conjunction like and (for addition), or (for choice), but (for contrast), or so (for a result).
Tạm dịch: 
Câu ghép
Khi chúng ta muốn trình bày hai ý tưởng, chúng ta có thể liên kết hai câu đơn giản để tạo thành một câu ghép. Chúng ta có thể thực hiện bằng cách sử dụng các từ kết hợp như and (để thêm), or(cho sự lựa chọn), but (cho tương phản), hoặc so (cho một kết quả).

» Bài trước: A Closer Look 1 Unit 2 lớp 7

Hướng dẫn trả lời A Closer Look 2 Unit 2 lớp 7

Bài 1

Task 1. Look at the pictures. Which health tips from the box above would you give to each of these people?

(Nhìn vào những bức hình. Bạn sẽ đem đến cho mỗi người bí quyết nào từ khung bên trên?)

A Closer Loook 2 Unit 2 lớp 7 trang 19 SGK Tiếng Anh hinfh 1

Hướng dẫn giải:

a)   A: Oh, I feel so sick. I have cough and flu.

B: You should sleep more and take medicine.

Tạm dịch:  A: Ồ, tôi cảm thấy rất bệnh. Tôi bị ho và cảm cúm rồi.

B: Bạn nên ngủ nhiều hơn và uống thuốc.

b)   A: I can’t see clearly. My eyes are so weak.

B: You should watch TV less.

Tạm dịch:  A: Tôi không thể nhìn rõ. Mắt tôi quá yếu.

B: Bạn nên xem ti vi ít lại.

c) A: I put on weight. I’m so fat.

B: You should do more exercise and eat less.

Tạm dịch: A: Tôi tăng cân rồi. Tôi quá mập.

B: Bạn bên tập thể dục nhiều hơn và ăn ít hcm.

d)  A: My face is red. I got the sunburn.

B: You should sunbath less.

Tạm dịch:A: Mặt tôi đỏ quá. Tôi bị cháy nắng rồi.

B: Bạn nên tắm nắng ít đi.

Bài 2

Task 2. Top health tips for teens

Look at the health tips in the yellow box. Which six do you think are most important to you and your classmates? Explain why.

(Nhìn vào những bí quyết sức khỏe trong khung màu vàng. Sáu cái nào mà bạn nghĩ là quan trọng nhất với bạn và bạn học? Giải thích tại sao.)

Hướng dẫn giải:

do more exercise

eat more fruits/ vegetables

wash your hands more

sunbathe less

watch less TV

spend less time playing computer games

They are important to me because they make me healthy.

Tạm dịch:

tập thể dục nhiều hơn

ăn nhiều trái cây và rau hơn

rửa tay nhiều hơn

ít tắm nắng hơn

xem ti vi ít hơn

dành ít thời gian chơi trò chơi vi tính hơn

Chúng quan trọng với tôi vì chúng làm cho tôi khỏe mạnh

Bài 3

Task 3. Look at the article on the Teen Health website. Fill in the blanks to complete their top six health tips

(Nhìn vào mục báo trên trang web Teen Health. Điền vào khoảng trống để hoàn thành 6 bí quyết khỏe mạnh hàng đầu của họ.)

A Closer Loook 2 Unit 2 lớp 7 trang 19 SGK Tiếng Anh hình 2

Hướng dẫn giải:

1. Do more exercise.

Tạm dịch:Tập thể dục nhiều hơn

Giữ dáng là bí quyết quan trọng nhất của chúng ta. Bạn có thể chơi bóng đá, hoặc thậm chí đi bộ đường dài. Việc đó rất tốt, nhưng chắc chắn là bạn phải làm 3 lần 1 tuần!

2. Sleep more!

Tạm dịch:Ngủ nhiều hơn

Nghỉ ngơi nhiều thật sự quan trọng. Nó giúp bạn tránh được trầm cảm, và giúp bạn tập trung hơn ở trường. Bạn cũng sẽ khỏe khoắn hơn vào buổi sáng!

3. Eat less junk food.

Tạm dịch:Ăn ít đồ ăn vặt

Bạn sẽ trông giống như những gì bạn ăn. Vì thế hãy đảm bảo rằng đó là những thức ăn tốt cho sức khỏe như trái cây và rau quả, không phải thức ăn vặt. Nó có thể giúp bạn tránh được béo phì (tăng cân)

4. Wash your hands more.

Tạm dịch:. Rửa tay nhiều hơn

Thật dễ bị bệnh cảm cúm. Chúng ta nên cố gắng giữ sạch sẽ hơn. Rồi thì bệnh cúm sẽ khó mà phát tán!

5. Watch less TV.

Tạm dịch:Xem ti vi ít lại

Tuy có vài điều hay để xem. Nhưng xem quá nhiều không tốt cho bạn hoặc mắt của bạn.

6. Spend less time playing computer games.

Tạm dịch:Dành ít thời gian chơi trò chơi vi tính hơn

Cuối cùng, ở số 6, chúng ta đều thích trò chơi vi tính, nhưng nhiều người trong chúng ta cần dành ít thời gian chơi trò chơi vi tính hơn! Giới hạn thời gian của bạn chỉ 1 hoặc 2 giờ, 2 hoặc 3 ngày một tuần, hoặc ít hơn!

Bài 4

Task 4. Make compound sentences by joining the two simple sentences. Use the conjunction given. Remember to add a comma

(Tạo thành câu ghép bằng cách nhập 2 câu đơn. Sử dụng liên từ được cho. Nhớ thêm một dấu phẩy)

1. I want to eat some food. I have a sore throat. (but)

2. The Japanese eat healthily. They live for a long time. (so)

3. I feel tired. I feel weak. (and)

4. You can go and see the doctor. You can go to bed now and rest. (or)

Hướng dẫn giải:

1.  I want to eat some food, but I have a sore throat.

Tạm dịch:  Tôi muốn ăn ít thức ăn, nhưng tôi bị đau họng.

2.   The Japanese eat healthily, so they live for a long time.

Tạm dịch:  Người Nhật ăn uống lành mạnh, vì thế họ sống lâu.

3.   I feel tired, and I feel weak.

Tạm dịch: Tôi cảm thấy mệt, và tôi cảm thấy yếu ớt.

4.  You can go and see the doctor, or you can go to bed now and rest.

Tạm dịch: Bạn có thể đến khám bác sĩ, hoặc bạn có thể đi ngủ bây giờ và nghỉ ngơi.

Bài 5

Task 5. Match the beginnings of the sentences with the pictures that complete them

(Nối phần đầu câu với bức tranh để hoàn thành chúng)

A Closer Loook 2 Unit 2 lớp 7 trang 19 SGK Tiếng Anh hình 3

Hướng dẫn giải:

1. Nick washes his hands a lot, so he doesn’t have flu.

Tạm dịch: Nick rửa tay rất nhiều, vì thế anh ấy không bị cảm cúm.

2. David eats lots of junk food, and he doesn’t do exercise.

Tạm dịch:David ăn nhiều thức ăn vặt và anh ấy không tập thể dục.

3. The doctor told Elena she should sleep more, or she should try to relax more.

Tạm dịch:Bác sĩ bảo Elena răng cô ấy nên ngủ nhiều hơn, hoặc nên cố gắng thư giãn nhiều hơn.

4. My sister plays computer games, but she does exercise too.

Tạm dịch:Chị tôi chơi trò chơi  máy tính và chị ấy cũng tập thể dục.

Bài 6

Task 6. Complete the second part of the compound sentences

(Hoàn thành phần 2 của câu ghép.)

1. Hung washes his hands a lot, so ...

2. David eats lots of junk food, and ...

3. The doctor told Elena she should sleep more, or ...

4. My sister plays computer games, but ...

Hướng dẫn giải:

1.   Hung washes his hands a lot, so he doesn’t have flu.

Tạm dịch: Hùng rửa tay rất nhiều, nên anh ấy không bị cảm.

2.   David eats lots of junk food, and he doesn’t do exercise.

Tạm dịch:David ăn nhiều thức ăn vặt và anh ấy không tập thể dục.

3.    The doctor told Elena she should sleep more, or she should try to relax more.

Tạm dịch:  Bác sĩ bảo Elena rằng cô ấy nên ngủ nhiều hơn, hoặc cô ấy nên cố gắng thư giãn nhiều hơn.

4.   My sister plays computer games, but she does exercise too.

Tạm dịch: Chị tôi chơi trò chơi vi tính nhưng chị ấy cũng tập thể dục.

» Bài tiếp theo: Communication Unit 2 lớp 7

Đọc Tài Liệu hy vọng nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm bài tập A Closer Look 2 Unit 2 lớp 7. Mong rằng những bài hướng dẫn trả lời Tiếng Anh Lớp 7 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM