A Closer Look 2 Unit 1 lớp 7 trang 9 SGK Tiếng Anh

Xuất bản: 31/12/2019 - Cập nhật: 02/01/2020 - Tác giả:

A Closer Look 2 Unit 1 lớp 7 được biên soạn chi tiết bởi ĐọcTàiLiệu hướng dẫn trả lời các câu hỏi bài tập trang 9 sách giáo khoa Tiếng Anh 7 tập 1

Hướng dẫn trả lời A Closer Look 2 Unit 1 lớp 7 chủ đề My hobbies trang 9 SGK Tiếng Anh 7 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh câu trả lời. Cùng với đó tài liệu sẽ giúp bạn ôn tập lại các kiến thức cần nhớ tại Unit 1 lớp 7.

A Closer Look 2 Unit 1 lớp 7

Kiến thức cần nhớ

Verbs of liking + V-ing

  • Chúng ta thường sử dụng cấu trúc -ing sau động từ chỉ cảm giác (tích cực và tiêu cực). Chúng là những động từ như like, love, enjoy và hate (not like).
  • Ví dụ: I like going to the cinema

She hates cleaning the floor

» Bài trước: A Closer Look 1 Unit 1 lớp 7

Hướng dẫn trả lời A Closer Look 2 Unit 1 lớp 7

Bài 1

Task 1. Complete the sentences. Use the present simple or future simple form of the verbs.

(Hoàn thành các câu sau. Sử dụng thì hiện tại đơn và tương lai đơn cho động từ.)

1. Ngoc (love) ______ cartoons, but she says she(not/continue) ______ this hobby in the future.

2. They usually (take) ______ a lot of beautiful photos.

3. What (your brother/do) ______ in his free time?

4. I think 10 years from now more people (enjoy) ______ gardening.

5. ______ you (do) morning exercise every day?

6. ______ you still (play) badminton next year?

Hướng dẫn giải:

1.  loves; will not/won’t continue

Giải thích: in the future ==> thì tương lai đơn

Tạm dịch: Ngọc thích phim hoạt hình, nhưng cô ấy nói cô ấy sẽ không tiếp tục sở thích đó trong tương lai.

2. take

Giải thích: usually ==> Diễn tả việc lặp đi lặp tại hiện tại ==> hiện tại đơn

Tạm dịch: Họ thường chụp nhiều hình đẹp.

3. does... do

Giải thích: Diễn tả việc lặp đi lặp tại hiện tại ==> hiện tại đơn (in free time)

Tạm dịch: Em trai bạn làm gì lúc rảnh rỗi.

4. will enjoy

Giải thích:

Tạm dịch:Tôi nghĩ rằng 10 năm tới người ta sẽ thích làm vườn.

5. Do... do

Giải thích: 10 years from now ==> thì tương lai đơn

Tạm dịch: Bạn có tập thể dục buổi sáng mỗi ngày không?

6. Will... play

Giải thích: next year ==> thì tương lai đơn

Tạm dịch: Năm tới bạn vẫn chơi cầu lông chứ?

Bài 2

Read the table and complete his report using the present simple.

(Đọc bảng và hoàn thành bảng báo cáo sử dụng thì hiện tại đơn..)

Hướng dẫn trả lời

(1) likes.

(2) watch.

(3) don’t love.

(4) go.

(5) enjoy.

(6) play.

(7) plays.

(8) doesn’t like.

(9) plays.

Hướng dẫn dịch

Báo cáo của Nick

Em đã hỏi bạn học về sở thích của họ và em có vài kết quả thú vị. Mọi người thích xem ti vi và họ xem nó mỗi ngày. Ba bạn Nam, Sơn, Bình không thích bơi lội, nhưng hai bạn nữ là Ly và Huệ lại đi bơi 3 lần 1 tuần. Hầu hết họ đều thích chơi cầu lông. Nam, Sơn, và Huệ chơi cầu lông mỗi ngày, và Ly chơi thể thao 4 lần 1 tuần. Chỉ có Bình là không thích cầu lông, bạn ấy không bao giờ chơi.

Bài 3

Task 3. a. Work in groups. Think of some activities and  make a table like the table in 2. One student in the group asks the other group members about the frequency they do these activities while another student in the group records the answers.

( Làm theo nhóm. Nghĩ về vài hoạt động (như là nghe nhạc, chơi bóng rổ, mua sắm) và làm thành một bảng như bảng trong phần 2. Một học sinh trong nhóm hỏi các thành viên trong nhóm về mức độ thường xuyên mà họ thực hiện những hoạt động này trong khi học sinh khác trong nhóm ghi lại câu trả lời.)

Hướng dẫn giải:

Ask five students: Kha, Minh, Mai, Thu, Hoa

A: Do you listen to music every day?

Do you play basketball every day?

Do you go shopping every day?

BoysGirls
KhaMinhMaiThuHoa
Listening to musiceverydayeverydayeverydayeverydayeveryday
Playing basketball3 per week4 per week1 per week
Going shopping1 per week1 per week1 per week

Tạm dịch:

Bạn traiBạn gái
KhaMinhMaiThuHoa
Nghe nhạcmỗi ngàymỗi ngàymỗi ngàymỗi ngàymỗi ngày
Playing basketball3 lần 1 tuần3 lần 1 tuần1 lần 1 tuần
Going shopping1 lần 1 tuần1 lần 1 tuần1 lần 1 tuần

Hướng dẫn giải:

We asked some classmates about their hobbies and I got some interesting results. Everybody likes listening to music and they listen it every day. The two boys, Kha and Minh, don’t love going shopping, but the three girls. Mai, Thu, Hoa, go shopping once a week. Both two boys enjoy playing basketball. Kha plays basketball 3 times a week. Minh plays basketball 4 times a week. Mai also plays basketball, once a week. Báo cáo của chúng tôi.

Tạm dịch:

Chúng tôi đã hỏi vài bạn học về sở thích của họ và chúng tôi đã có được những kết quả thú vị. Mọi người thích nghe nhạc và họ nghe nó mỗi ngày. Hai bạn trai Kha và Minh không thích đi mua sắm, nhưng ba bạn gái Mai, Thu và Hoa, lại đi mua sắm một lần một tuần. Cả hai bạn trai thích chơi bóng rổ. Kha chơi bóng rổ ba lần một tuần. Minh chơi bóng bốn lần một tuần. Mai củng chơi bóng rổ, một lần một tuần.

Bài 4

Task 4. Complete the sentences, using the -ing form of the verbs in the box.

(Hoàn thành câu, sử dụng hình thức V-ing của động từ trong khung)

walk                 watch                 talk                 go               play               ride                  eat

1. My dad enjoys ______ his bike to work.

2. My mum doesn't like ______ films on TV. She loves ______ to the cinema.

3. I like ______ to my friends in my free time.

4. My younger brother loves ______ monopoly with me every evening.

5. They hate ______ noodles. They prefer rice.

6. Does your grandma enjoy ______?

Hướng dẫn giải:

1. riding

Giải thích: ride his bike (đạp xe)

Tạm dịch:Ba tôi thích đạp xe đạp đến chỗ làm.

2. watching

Giải thích: watch film (xem phim)

Tạm dịch:Mẹ tôi không thích xem phim trên ti vi. Bà thích đến rạp chiếu bóng.

3. talking

Giải thích: talk (nói chuyện)

Tạm dịch:Tôi thích trò chuyện với bạn bè vào thời gian rảnh.

4. playing

Giải thích: playing monopoly (chơi cờ tỉ phú)

Tạm dịch:Em trai tôi thích chơi cờ tỉ phú với tôi vào mỗi buổi tối.

5. eating

Giải thích: eat noodle (ăn mì)

Tạm dịch:Họ ghét ăn mì. Họ thích cơm hơn.

6.walking

Giải thích: walk (di dạo)

Tạm dịch:     Bà của bạn có thích đi dạo không?

Bài 5

Task 5. Look at the pictures and write sentences. Use suitable verbs od liking or not liking and the -ing form.

(Nhìn vào bức hình và viết các câu. Sử dụng những động từ thích hợp về thích và không thích, hình thức V-ing.)

A Closer Look 2 Unit 1 lớp 7 trang 9 SGK Tiếng Anh

Hướng dẫn giải:

1. He doesn’t like eating apple.

Tạm dịch: Anh ấy không thích ăn táo.

2. They love playing table tennis.

Tạm dịch: Họ thích chơi quần vợt.

3. She hates playing the piano.

Tạm dịch:Cô ấy ghét chơi dương cầm.

4. He enjoys gardening.

Tạm dịch:Anh ấy thích làm vườn.

5. She likes dancing.

Tạm dịch:Cô ấy thích nhảy.

Bài 6

Task 6. What does each member in your family like or not like doing? Write the sentences.

(Mỗi thành viên trong gia đình bạn thích làm gì hoặc không thích làm gì? Viết các câu.)

1. My father likes ______

2. My father hates ______

3. My mother enjoys ______

4. My mother doesn't like ______

5. My brother/sister loves ______

6. My brother/sister doesn't like ______

Hướng dẫn giải:

1.  My father likes watching films on TV.

Tạm dịch:Ba tôi thích xem phim trên ti vi.

2.   My father hates playing monopoly.

Tạm dịch: Ba tôi ghét chơi cờ tỉ phú.

3.   My mother enjoys cooking.

Tạm dịch:Mẹ tôi thích nấu ăn.

4.   My mother doesn’t like gardening.

Tạm dịch:Mẹ tôi không thích làm vườn.

5.  My younger brother loves play computer games.

Tạm dịch:Em trai tôi thích chơi trò chơi điện tử.

6.  My younger brother doesn’t like play basketball.

Tạm dịch: Em trai tôi không thích chơi bóng rổ.

» Bài tiếp theo: Communication Unit 1 lớp 7

Đọc Tài Liệu hy vọng nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm bài tập A Closer Look 2 Unit 1 lớp 7. Mong rằng những bài hướng dẫn trả lời Tiếng Anh Lớp 7 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM