A Closer Look 1 Unit 7 trang 9 sgk Tiếng anh 9

Xuất bản: 04/12/2018 - Cập nhật: 25/06/2020 - Tác giả: Giangdh

Giải tiếng anh lớp 9 unit 7 trang 9 với chủ đề Recipes and eating habbits luyện tập kỹ năng nghe và hiểu đồng thời hoàn thành câu...

Ôn tập: Getting started unit 7 trang 6 sgk anh 9

Giải A Closer Look 1 Unit 7 sgk Tiếng anh 9

1. Write a food preparation verb from the box under each picture. (Viết các động từ trong bảng dưới những bức tranh.)

A Closer Look 1 Unit 7 trang 9 sgk Tiếng anh 9

Hướng dẫn giải

A.chop.B. sliceC. grateD. marinate
E. whiskF. dipG. sprinkleH. spread

2. Complete the sentences with the correct form of the verbs in 1. (Hoàn thành các câu với dạng đúng của từ ở bài 1)

A Closer Look 1 Unit 7 trang 9 sgk Tiếng anh 9 phần 1

Hướng dẫn giải

1. chop; Slice2. grates; sprinkles3. Marinate4. whisk5. Dip6. spread

Hướng dẫn dịch

1. Đừng chặt dưa leo thành từng khúc, cắt nó thành từng miếng mỏng.

2. Mẹ tôi thường mài phô mai và rắc nó lên mì.

3. Ướp thịt gà với rượu trắng trong 1 giờ trước khi quay.

4. Để làm món bánh này thành công, bạn nên đánh đều trứng.

5. Nhúng tôm vào bột.

6. Bạn có thể trải bơ lên miếng bánh mì này giùm tôi không?

3. Match each cooking verb in A with its definition in B. (Nối mỗi động từ nấu ăn ở cột A với định nghĩa của nó ở cột B)

A Closer Look 1 Unit 7 trang 9 sgk Tiếng anh 9 phần 2

Hướng dẫn giải

1.g2.f3.h4.c
5.e6.a7.d8.b

4a. What can you see in the pictures? Do you know ... (Bạn nhìn thấy gì trong bức tranh? Bạn có biết những gia vị này dùng cho món ăn nào không?)

A Closer Look 1 Unit 7 trang 9 sgk Tiếng anh 9 phần 3

Hướng dẫn giải

tomato sauce, onion, cheese, apple, bacon, pizza base → pizza

b. Complete the instructions below with the verbs .... (Hoàn thành những chỉ dẫn dưới đây với các động từ ở bài 1 và bài 3. Một động từ được sử dụng 2 lần.)

A Closer Look 1 Unit 7 trang 9 sgk Tiếng anh 9 phần 4

Hướng dẫn giải

1. Chop2. Grate3. Spread4. Sprinkle5. Spread6. Bake

5. Listen to the conversations. Draw .... (Lắng nghe đoạn hội thoại. Vẽ ở cuối dòng. Luyện tập đoạn hội thoại với người bên cạnh)

Bài nghe:

Hướng dẫn giải

1. A: What do we need to make a pizza? ↘

B: A pizza base, some cheese, some bacon, an onion, and an apple. ↘

A: An apple? ↗

B: Yes, an apple. ↘

2. A: What's for dinner? ↘

B: We're eating out tonight. ↘

A: We're eating out? ↘

B: Right. ↗

3. A: I can't eat this dish. ↘

B: Why not? ↘

A: I'm allergic to prawns. ↘

B: Allergic to prawns? ↗

A: Yes, my skin turns red when I eat them. ↘

6a. Work in pairs. Complete the mini-dialogues with suitable .... (Làm việc theo cặp. Hoàn thành những đoạn đối thoại nhỏ với những câu hỏi thích hợp.)

1.A:  Let's have pasta tonight.

B:  I don't like pasta.

A:                          ?

B:  No. It makes me fat.

2. A: What should I do next?

B: Add some salt to the salad.

A:                         ?

I thought you didn't like salty food.

B: But it's so tasteless.

Hướng dẫn giải

1. A: You don't like pasta?/Don't like pasta?

2. A: Add some salt?

b. Practise the mini-dialogues using the correct intonation. ((Thực hành những đoạn đối thoại nhỏ dùng đúng âm điệu)

------------------

» Tham khảo thêm tài liệu đáp án phần A Closer Look 2 Unit 7 trang 11 sgk anh 9 và hướng dẫn giải các bài tập Tiếng anh lớp 9 khác tại doctailieu.com.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM